Lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới là sự cần thiết

GD&TĐ - Để đảm bảo chuẩn bị kỹ tất cả các khâu khi mà triển khai chính thức đến giáo viên, đảm bảo chất lượng thì việc lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là sự cần thiết.
Lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới là sự cần thiết

Đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh thời gian áp dụng Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Đại biểu Cao Thị Giang – Đoàn Quảng Bình – cho rằng:

Chủ trương này nhằm đảm bảo cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống trường học tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nghị quyết về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để việc thực hiện cải cách đưa lại hiệu quả, tránh lặp lại những hạn chế trong cải cách thời gian qua, ngành Giáo dục cần có thời gian cho việc biên soạn, thẩm định, lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà giáo thực nghiệm các chương trình môn học, hoạt động giáo dục, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới.

Đồng thời có thời gian, điều kiện để bồi dưỡng tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. Trong đó có việc đào tạo giáo viên dạy các môn học mới chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện đối với hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở phổ thông theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới là sự cần thiết ảnh 1
Đại biểu Cao Thị Giang: Lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới là sự cần thiết

Cũng theo Đại biểu Cao Thị Giang, việc lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa còn là điều kiện để triển khai các hoạt động truyền thông, tạo sự tin tưởng, lạc quan, yên tâm và đồng thuận của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của phụ huynh, của học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa.

Ngoài ra, chúng ta có thêm thời gian để rà soát, sắp xếp, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, ưu tiên ngân sách địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đồng bộ, đồng tốc với lộ trình triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa mới.

"Trong phần thảo luận về kinh tế - xã hội có ý kiến cho rằng điều chỉnh thời gian thực hiện nghị quyết là tốn kém, là do thiếu quyết tâm của Bộ GD&ĐT tôi cho là chưa hợp lý. Vì bài học về cải cách giáo dục còn đó, niềm tin của người dân về cải cách giáo dục đang vơi dần, nếu nóng vội thì hậu quả khôn lường. Do đó, để đảm bảo chuẩn bị kỹ tất cả các khâu khi mà triển khai chính thức đến giáo viên, đảm bảo chất lượng thì việc lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là sự cần thiết"- Đại biểu Cao Thị Giang.
Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.