Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker
Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân StrykerLính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker11

Lính dù Lviv trình làng xe bọc thép chở quân Stryker

GD&TĐ - Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 80 của Lực lượng vũ trang Ukraine vừa trình diễn xe bọc thép chở quân bánh lốp Stryker.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ