Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV: Thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

GD&TĐ - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, ngày 27/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội).  
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV: Thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Chính phủ có 5 Phó Thủ tướng

Cơ cấu thành viên Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ (1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), 17 Bộ trưởng các Bộ và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Như vậy cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ ổn định như khóa XIII.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra tờ trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng cơ cấu Chính phủ như tờ trình đã kế thừa từ các nhiệm kỳ Chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Việc phân công 5 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực như dự kiến (kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa giáo văn xã, nội chính, đối ngoại) giúp cho công tác chỉ đạo điều hành có sự chuyên sâu để Chính phủ vừa có điều kiện tập trung vào những vấn đề mang tính dài hạn, vừa ứng phó kịp thời với những việc đột xuất phát sinh trong điều hành kinh tế - xã hội.

Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Chiều 27/7, Thủ tướng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.

Theo tờ trình, Chính phủ dự kiến có 5 Phó Thủ tướng:

+ Ông Trương Hòa Bình được phân công theo dõi lĩnh vực nội chính.

+ Ông Vương Đình Huệ được phân công theo dõi lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

+ Ông Trịnh Đình Dũng được phân công theo dõi lĩnh vực kinh tế ngành.

+ Ông Vũ Đức Đam được phân công theo dõi lĩnh vực khoa giáo văn xã.

+ Ông Phạm Bình Minh được phân công theo dõi lĩnh vực đối ngoại, kiêm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

18 bộ trưởng:

+ Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch

+ Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm

+ Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

+ Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

+ Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

+ Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

+ Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

+ Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

+ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa

+ Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

+ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

+ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

+ Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

+ Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

+ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

+ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

+ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

+ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

+ Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Sáng 28/7, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và Thủ tướng Chính phủ báo cáo, tiếp thu giải trình, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.