Không được thi nghề nếu nghỉ học quá 10% tổng số tiết

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8 THCS và lớp 11 THPT, bổ túc THPT tại các trường THCS, THPT, CĐ nghề, các trung tâm đã hoàn thành chương trình giáo dục nghề phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT và tự nguyện đăng ký dự thi nghề phổ thông đã học.

Điều kiện dự thi: Đã học hết chương trình nghề phổ thông theo quy định (cấp THCS: 70 tiết, cấp THPT: 105 tiết) và có điểm tổng kết nghề phổ thông từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;

Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình nghề phổ thông (cấp THCS nghỉ học không quả 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).

Nội dung thi trong phạm vi chương trình một trong các nghề phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.

Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi. Bài thi lý thuyết theo đề tự luận, riêng nghề phổ thông Tin học theo đề trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1;

Bài thi thực hành: Điểm hệ số 3, thời gian làm bài thi tối đa để hoàn thành một sản phẩm như sau:

Các môn Thêu, May, Đan len, Móc sợi, Mộc, Thiết kế thời trang : 180 phút; môn Làm bánh, Nấu ăn... : 120 phút; môn Điện tử, Điện dân dụng, Sửa chữa xe máy : 90 phút; môn Tin học, Thú y, Nhiếp ảnh, Làm vườn, Lâm sinh ...: 60 phút.

Điểm thi nghề phổ thông là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì khi tính điểm nghề phổ thông phải quy đổi ra thang điểm 10.

Cấp THCS sẽ thi thi từ ngày 7/4/2019 đến 10/4/2019; cấp THPT, thời gian thi từ ngày 21/4/2019 đến 24/4/2019.