rssheader

28/11/2020

Phát động “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong trường học Trà Vinh

HB - 06/11/2019, 14:27 GMT+07 | Khoa học
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cùng nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần là việc xây dựng mô hình, cách làm hay trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm GDNN-GDTX tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ô nhiễm rác thải nhựa, vận động công chức, viên chức và học sinh đổi thói quen sử dụng sản phẩm túi nilon dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các cơ sở giáo dục từng bước giảm dần tiến đến không sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa như: Túi đựng tài liệu, bìa, nước uống đóng chai trong các cuộc họp, hội nghị mà thay thế bằng các sản phẩm bằng giấy, sản phẩm sử dụng được nhiều lần, ít ô nhiễm môi trường, dễ phân hủy...

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Vận động người thân trong gia đình sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa, bảo đảm thân thiện môi trường.

Theo Sở GD&ĐT Trà Vĩnh
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm