Khổ như dân tái định cư

Một số khu tái định cư ở Hà Nội đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Người dân tại các khu vực này đang sống trong sợ hãi...
Khổ như dân tái định cư

Xem video:


Theo VTC 14