Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Khảo sát chất lượng cán bộ quản lý cấp THCS

Lập Phương - 13/03/2018, 13:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành khảo sát các nội dung kiến thức về cập nhật thông tin, hiểu biết về các lĩnh vực đổi mới giáo dục hiện nay, các nội dung mới đang triển khai thuộc cấp học THCS; các nội dung về rèn kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo; đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, học sinh;

Các nội dung về quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác quản lý và sử dụng đội ngũ;

Các nội dung hiểu biết về Luật giáo dục; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật viên chức; Luật cán bộ, công chức; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Khảo sát theo hình thức trắc nghiệm. Bài khảo sát đạt yêu cầu phải từ 50 điểm trở lên, nếu dưới 50 điểm thì CBQL phải tự bồi dưỡng để tham gia khảo sát đợt sau.

Miễn khảo sát với CBQL đủ 58 tuổi đối với nam và 53 tuổi đối với nữ tính đến ngày khảo sát; cán bộ quản lý cấp tiểu học trong các trường tiểu học và THCS đã tham dự kỳ khảo sát CBQL cấp tiểu học năm 2017. Thời gian tiến hành khảo sát chất lượng trong tháng 10/2018.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, khảo sát chất lượng của đội ngũ CBQL cấp THCS nhằm nắm vững thực trạng đội ngũ CBQL về chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp và thiết thực giúp lãnh đạo Sở, UBND huyện, thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp bách trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của ngành.

Thông qua khảo sát chất lượng giúp CBQL nâng cao hiệu quả công tác tự bồi dưỡng; kết quả khảo sát là một căn cứ cho việc đánh giá, phân loại, bình xét danh hiệu thi đua đối với CBQL cấp THCS, từ đó định hướng phân công nhiệm vụ cho phù hợp, đồng thời có kế hoạch bổ sung, sắp xếp đội ngũ CBQL trong các năm tiếp theo.

Căn cứ kết quả khảo sát tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho độ ngũ CBQL cấp THCS nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm