Kết quả đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên theo Đề án 89

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kết quả đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89 có nhiều tín hiệu tích cực.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), kết quả triển khai Đề án 89 “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030” như sau:

Đồ họa: An Nhiên

Đồ họa: An Nhiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ