rssheader

24/09/2020

Triển khai báo cáo thống kê giáo dục năm học 2019-2020

Hải Bình - 26/12/2019, 15:41 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi báo cáo là ngày 15/1/2020.

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục ĐH tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường nghiên cứu văn bản, tài liệu: Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; các thông báo, tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/1/2020 theo 2 hình thức: qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị) theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bộ GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ dữ liệu và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT đúng thời hạn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm