rssheader

28/10/2020

Điện Biên: Hàng trăm tập thể, cá nhân được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước 

Minh Thịnh - 25/09/2020, 18:22 GMT+07 | Kết nối
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc

Với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V là dịp để biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, những chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giai đoạn 2015 - 2020 các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và tạo được khí thế thi đua sôi nổi như: Sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt.

Với nội dung phong phú, thiết thực, nhiều phong trào tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,66%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên giảm từ 48,14% (năm 2016) xuống còn 30,67% (năm 2020), bình quân giảm 3,49%/năm.

Công tác giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm đồng bộ, đến hết năm 2020 các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cơ bản đạt và vượt kế hoạch; hệ thống cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, hiện toàn tỉnh đạt 12,33 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân đạt 98,8%.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên được tổ chức trang trọng

Về thi đua “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII tỉnh Điện Biên đã tập trung sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Điện Biên đã sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận cống hiến, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua, 5 năm qua, tỉnh Điện Biên có 284 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua...

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, có một tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; bẩy cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể và 7 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm