rssheader

01/11/2020

“Bác Hồ với giáo dục” - Hội thảo nhiều ý nghĩa

Minh Ngọc - 26/08/2019, 20:38 GMT+07 | Kết nối
Hội thảo là một trong những hoạt động của Đảng ủy Đại học Huế kỷ niệm kỷ niệm 50 thực hiện bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ của Người Hội thảo là một trong những hoạt động của Đảng ủy Đại học Huế kỷ niệm kỷ niệm 50 thực hiện bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ của Người

Ban tổ chức Hội thảo ĐH Huế đã nhận được 49 bài báo khoa học và tham luận của cán bộ, giảng viên, các nhà quản lý, lãnh đạo cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, của nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế và của các nhà khoa học ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình.

Trong đó có 36 bài được in vào kỷ yếu hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính: “Bác Hồ với giáo dục – Những vấn đề chung”, “Bác Hồ với giáo dục ĐH, vận dụng thực tiễn tại ĐH Huế”, “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ ĐH Huế”.

Ngoài những bài viết bàn chung về tư tưởng giáo dục của chủ tịch Hồ Chí Minh còn có các bài viết đi sâu phân tích những nội dung, việc làm cụ thể của Người đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Trong số này có bài viết đề cập đến những nội dung cụ thể về giáo dục như “Tính nhân văn trong tư tưởng về giáo dục của Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Thùy Nhung, “Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục” của tác giả Nguyễn Văn Quang; hoặc chỉ riêng một ngành, một lĩnh vực, như “Bác Hồ với giáo dục thể chất và sự nghiệp thể dục thể thao" của tác giả Nguyễn Gắng...

Hội thảo là nơi gặp gỡ, trao đổi học thuật của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế với các nhà khoa học ở Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình; đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu có giá trị của mình báo công lên Bác. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm