Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kết nối doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng nhân sự ngành thủy sản

Minh Ngọc - 20/04/2019, 18:51 GMT+7 | Kết nối
Trao chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ hội thảo.Trao chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ hội thảo.

Hội thảo nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và Doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn sản xuất tại Doanh nghiệp; Tạo dựng mối quan hệ bền chặt giữa Nhà trường với các Doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt hội thảo đã kết hợp với tổ chức, doanh nghiệp và các trường THPT trong việc quảng bá ngành đào tạo của Khoa Thủy sản đến các trường THPT trong khu vực.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận báo cáo trong đó có báo cáo “Định hướng hợp tác giữa Khoa Thủy sản và doanh nghiệp về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng nhân sự”; Tham luận của Hiệu trưởng các Trường THPT: “Nhu cầu của các trường THPT và xã hội trong đào tạo gắn với việc làm”; Báo cáo tổng kết 10 năm hợp tác với Doanh nghiệp trong đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Thủy sản…

Trường Đại học Nông Lâm Huế mở ngành đào tạo Nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 1995 thuộc khoa Khoa học Vật nuôi, sau hơn 10 năm (2005) khoa Thủy sản thành lập, sinh viên nam tốt nghiệp 100% có việc làm và nữ trên 80% ó việc làm đúng với chuyên môn đã học. Hiện nay, nhiều cựu sinh viên giữ các vị trí then chốt trong các doanh nghiệp, trong các cơ quan nhà nước...

Đặc biệt đội ngũ giáo viên của khoa đã nắm được các qui trình công nghệ mới về NTTS ở nhiều công ty, tập đoàn NTTS, từ đó đã cập nhật một số nội dung giảng dạy để truyền đạt cho sinh viên nhiều kiến thức có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm