IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic
IRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho BalticIRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic11

IRIS-T làm lá chắn thép chung cho Baltic

GD&TĐ - Các quốc gia vùng Baltic đang bắt tay xây dựng hệ thống phòng không của riêng mình.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công trong mùa đông.

Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ

GD&TĐ - Theo Tổng thống Zelensky, Kiev sẽ tiếp tục cuộc phản công vào mùa thu và suốt mùa đông. Nhưng Ukraine có đủ nguồn lực cho việc đó không?