Hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Theo đó, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương để chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”, trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa tri thức, nét đẹp của văn hóa, con người Việt Nam. Sử dụng sáng tạo các phương thức trên không gian mạng để quảng bá, truyền thông về văn hóa đọc.

Tổ chức các hoạt động khuyến đọc, các mô hình, không gian văn hóa đọc sáng tạo, thu hút, phù hợp điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân.

Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức truyền thông trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano...) hoặc trực tiếp nhằm tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc và ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.