Hưng Yên phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

GD&TĐ - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.
Sách giáo khoa lớp 3 mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Ảnh: NXBGDVN
Sách giáo khoa lớp 3 mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Ảnh: NXBGDVN

Các đầu sách lựa chọn từ 3 bộ sách giáo khoa khác nhau: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo.

Cụ thể, đối với danh mục SGK lớp 3 sử dụng tại các trường tiểu học lựa chọn từ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam với các môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm.

SGK lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm TP HCM với các môn: Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Âm nhạc.

SGK lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam với các môn: Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Hoạt động Trải nghiệm.

Với sách Tiếng Anh, các trường có thể lựa chọn sách Macmillan Next Move của NXB Đại học Sư phạm TPHCM; sách Tiếng Anh 3 của NXB Giáo dục Việt Nam; sách i-Learn Smart Start của NXB Đại học Sư phạm TPHCM; sách Phonics-Smart của NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

Danh mục SGK lớp 7 sử dụng tại các trường THCS lựa chọn bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) cho các môn: Toán, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tin học, Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

SGK lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm TP HCM với các môn: Ngữ văn, Toán, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật.

SGK lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam với các môn: Ngữ văn, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Các trường THCS có thể lựa chọn sách Tiếng Anh từ sách Global Success của NXB Giáo dục Việt Nam; sách i-Learn Smart World của NXB Đại học Sư phạm TPHCM; sách Macmillan Motivate của NXB Đại học Sư phạm TPHCM.

Danh mục SGK lớp 10 sử dụng tại các trường THCS lựa chọn bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống với các môn: Tin học; Chuyên đề học tập Tin học; Mỹ thuật; Chuyên đề học tập Mỹ thuật.

SGK chọn từ bộ Cánh diều gồm: Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

SGK chọn từ bộ Chân trời sáng tạo gồm: Hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm.

SGK Tiếng Anh chọn trong các bộ sách: Global Success (NXB Giáo dục Việt Nam); Macmillan Move On (NXB Đại học Sư phạm TPHCM); i-Learn Smart World (NXB Đại học Huế).

Trong khi đó, các đầu sách lớp 10 lựa chọn cả 2 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm: Ngữ văn; Chuyên đề học tập Ngữ văn; Toán; Chuyên đề học tập Toán; Giáo dục Thể chất; Lịch sử; Chuyên đề học tập Lịch sử; Địa lý; Chuyên đề học tập Địa lý; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Vật lý; Chuyên đề học tập Vật lý; Hóa học; Chuyên đề học tập Hoá học; Sinh học; Chuyên đề học tập Sinh học; Âm nhạc; Chuyên đề học tập Âm nhạc; Công nghệ; Chuyên đề học tập Công nghệ.

Cô Phượng chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

GD&TĐ - Với tôi và đồng nghiệp, điều tuyệt vời nhất luôn là nụ cười trẻ thơ. “Thuyền trưởng” Cà Thị Phượng đã truyền lửa để chúng tôi thêm yêu nghề!