Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 20249

Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên sẽ được giao ngay trong năm 2024

GD&TĐ - Quân đội Nga sẽ sớm có hệ thống phòng không tầm xa S-500 Prometheus trong thành phần tác chiến của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mất mạng vì cưa đạn pháo

GD&TĐ - Hôm 27/5, tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm một người chết.