Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học

GD&TĐ - Sóng cơ là một phần kiến thức của chương trình Vật lý lớp 12 và là phần không thể thiếu trong cấu trúc của đề thi tốt nghiệp THPT cũng như tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH.
Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học

Thầy Trần Tấn Minh - Phó Hiệu trưởng THPT Chuyên Bến Tre - cho biết: Bài tập sóng cơ khá đa dạng, từ những dạng đơn giản, chỉ áp dụng các công thức có sẵn trong bài học ở SGK đến những dạng phức tạp phải sử dụng kết hợp những kiến thức về dao động điều hòa với kiến thức toán học mới có thể giải được.

Hiện nay đa số học sinh khi học phần này chỉ giải được những bài toán ở mức độ đơn giản, chưa tự tin khi gặp các bài toán khó, nhất là các bài toán ở mức độ khó trong đề thi đại học.

“Vấn đề là ở chỗ các em chưa phân loại được các dạng bài toán và không nắm được một cách hệ thống phương pháp giải từng dạng bài toán sóng cơ học này” - Thầy Trần Tấn Minh cho hay.

Nắm rõ các khó khăn này, thầy Trần Tấn Minh đã công phu phân loại các dạng bài toán sóng cơ học và đưa ra cách giải tương ứng cho từng dạng.

Trong đó đặc biệt chú ý đến việc sử dụng kết hợp kiến thức của Vật lý như: Dao động điều hòa, chuyển động tròn đều với kiến thức về toán hình học như đường tròn, elip, hyperbol, tính chất tam giác..., giúp cho học sinh nắm được một cách có hệ thống phương pháp giải, tự tin khi giải bài toán sóng cơ học.

Sau khi phân loại dạng bài toán, mỗi dạng nêu cách giải tổng quát, phân tích cho học sinh thấy được cách sử dụng kiến thức liên quan đã được học ở phần dao động cơ, ở bộ môn Toán để vận dụng vào, thầy Minh đưa ra các dạng bài toán tương tự cho học sinh vận dụng để rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Các dạng toán và cách giải tương ứng được thầy Trần Tấn Minh chia sẻ cụ thể như sau:

Dạng 1: Bài toán xác định các đại lượng đặc trưng của sóng như tần số, chu kì, vận tốc, bước sóng dựa vào phương trình sóng hoặc dựa vào độ lệch pha của sóng tại hai điểm.

Phương pháp giải bài toán này là:

Dựa vào phương trình sóng đã cho và phương trình sóng tổng quát để suy ra đại lượng cần tìm.

Dựa vào các định nghĩa: Chu kì, tần số, vận tốc hay bước sóng để tìm.

Dựa vào biểu thức độ lệch pha sóng giữa hai điểm Δφ = 2πd/λ= 2πfd/v để suy ra đại lượng cần tìm. Trong dạng này có thể dùng hàm Mode 7 trong máy tính cầm tay để tính ( nếu bài toán có cho giá trị giới hạn của đại lượng).

Trong dạng bài toán này cần chú ý đến đơn vị của các đại lượng như vận tốc, bước sóng.

Dạng 2: Bài toán viết phương trình sóng tại một điểm khi biết phương trình sóng tại một điểm đã cho.

Phương pháp giải bài toán này là:

Tính độ lệch pha Δφ = 2πd/λ= 2πfd/v của sóng tại điểm đã cho và điểm cần tính.

Căn cứ vào chiều truyền của sóng để xác định sóng tại điểm cần tìm là sớm          hay trễ pha hơn để được phương trình sóng:

Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học ảnh 1

Dạng 3: Viết phương sóng tổng hợp tại một điểm do sóng từ hai nguồn truyền tới.

Phương pháp giải: 

Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học ảnh 2

Dạng 4: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trong đoạn nối hai nguồn

Sử dụng công thức tổng quát để tìm:

Số điểm dao động với biên độ cực đại:

Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học ảnh 3

Số điểm dao động với biên độ cực tiểu:

Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học ảnh 4

Trong đó Δφ là độ lệch pha của sóng ở hai nguồn, l là khoảng cách giữa hai nguồn. Số giá trị nguyên của k là số điểm.

Dạng 5:  Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trong đoạn nối hai điểm M và N bất kỳ.

Phương pháp: Sử dụng các biểu thức:

Hai nguồn dao động cùng pha:

Cực đại: DdM < kl < DdN

Cực tiểu: DdM < (k+0,5)l < DdN

Hai nguồn dao động ngược pha:

Cực đại:DdM < (k+0,5)l < DdN

Cực tiểu: DdM < kl < DdN

Số giá trị nguyên của k thoả mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm

Dạng 6: Tìm số điểm dao động thỏa mãn điều kiện về pha( ví dụ cùng pha hoặc ngược pha với nguồn) trong một đoạn cho trước.

Phương pháp chung: Sử dụng biểu thức sóng tổng hợp tại một điểm và biểu thức sóng tại nguồn, xác định độ lệch pha của sóng tại điểm khảo sát với song tại điểm gốc (thường là nguồn).

Dạng 7: Tìm số điểm dao động thỏa mãn điều kiện về biên độ và về pha (ví dụ biên độ cực đại, cùng pha với nguồn) trong một đoạn cho trước.

Phương pháp chung: Sử dụng biểu thức sóng tổng hợp tại điểm khảo sát, dùng điều kiện về biên độ tổng hợp, về pha để tính.

Dạng 8: Tìm vị trí một điểm thỏa điều kiện về biên độ, về pha (ví dụ biên độ dao động cực đại, cùng pha hoặc ngược pha với nguồn, gần (xa) nguồn hay trung điểm của đoạn nối hai nguồn nhất).

Phương pháp: Sử dụng biểu thức sóng tổng hợp tại một điểm và công thức về đường trung tuyến trong tam giác.

Dạng 9:  Tìm li độ, vận tốc sóng tổng hợp tại một điểm nằm trên elip có hai tiêu điểm là hai nguồn.

Phương pháp: Sử dụng kết hợp phương trình sóng và tính chất của elip.

Dạng 10: Tìm biên độ dao động của một điểm trong sóng dừng

Phương pháp: Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, ta có biểu thức tính biên độ dao động :

Nếu chọn gốc tọa độ tại nút sóng thì biên độ dao động tại điểm cách nút một đoạn x là: A=2asin(2πx/λ)

Nếu chọn gốc tọa độ tại bụng sóng thì biên độ dao động tại điểm cách bụng một đoạn x là: A=2acos(2πx/λ)

Dạng 11: Xác định mức cường độ âm tại một điểm.

Phương pháp: Sử dụng định nghĩa về cường độ âm, mức cường độ âm tại một điểm:

Hệ thống các phương pháp giải bài toán sóng cơ học ảnh 5

Thầy Trần Tấn Minh cho biết: Việc áp dụng giải pháp này vào giảng dạy chương sóng cơ học của chương trình Vật lý lớp 12 có thể thực hiện dễ dàng trong điều kiện hiện nay của các trường THPT.

Giải pháp có thể dễ dàng phổ biến rộng rãi cho giáo viên bộ môn Vật lý tham khảo, đúc rút kinh nghiệm của bản thân thông qua giảng dạy nhằm góp phần làm tăng hiệu quả cho việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. 

Khi nào nên cắt amidan?

Khi nào nên cắt amidan?

GD&TĐ - Trường hợp được chỉ định cắt amidan là những bệnh nhân thường xuyên bị viêm amidan, tái đi tái lại nhiều lần.