Hà Nội: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Hà Nội: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học

Theo đó, để tránh tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học sinh sinh viên được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định, sau khi đã thống nhất với Sở Tài chính, Sở GD&ĐT đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các cơ sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý, chủ động, kịp thời thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ, tổng hợp, dự toán, chi trả kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng chính sách theo quy định tại Nghị định 86.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cơ quan đơn vị liên quan để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học.

Với các trường ĐH, CĐ trực thuộc UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở, cần chủ động, kịp thời thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ, tổng hợp, lập dự toán gửi cơ quan quản lý cấp trên cấp kinh phí, thực hiện việc miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng chính sách theo quy định tại Nghị định 86.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra tình trạng chậm chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học.