rssheader

24/06/2021

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Hải Bình - 21/01/2021, 10:55 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT) quy định: “Tuyển sinh trung học phổ thông được tổ chức theo một trong ba phương thức sau: a) Xét tuyển: Dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; b) Thi tuyển; c) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển”. 

Tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư này quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể: “Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh trung học phổ thông; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh”. 

Như vậy, việc lựa chọn phương thức tuyển sinh trung học phổ thông của địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể phương thức tuyển sinh nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện một số địa phương cho phép các trường trung học phổ thông sử dụng phương thức xét tuyển HS đầu cấp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm