rssheader

26/09/2020

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập

08/07/2020, 06:59 GMT+07 | Bạn đọc
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập

Xin hỏi, tôi có phải học bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III để được xếp hạng giáo viên hạng III hay không? Vũ Ngọc Bích (ngocbich***@gmail.com).

* Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ "Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập", có nêu: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên THPT hạng III - Mã số V.07.05.15 như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến việc quy đổi chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT hạng II với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT hạng III. Tuy nhiên, theo quy định nêu trên, thì giáo viên được bổ nhiệm ở hạng nào thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ở hạng đấy, vì hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn việc quy đổi chứng chỉ. Do đó, để được bổ nhiệm giáo viên THPT hạng III, bắt buộc bạn phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tương ứng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm