rssheader

26/09/2020

Thi thăng hạng giáo viên

17/07/2020, 14:50 GMT+07 | Bạn đọc
Thi thăng hạng giáo viên

Xin hỏi, nếu tôi thi thăng hạng giáo viên thì tôi có được miễn thi môn Tin học không? Cách tính điểm tăng thêm như thế nào? Trần Thế Nam (thenam***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 9 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn: Trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể như sau: Giáo viên tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức xét thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp. Trong trường hợp giáo viên thuộc Khoản 1 điều này có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

Như vậy, bạn chỉ được miễn xét trình độ tin học khi thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư trên.

Về cách tính điểm tăng thêm được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT như sau: Điểm tăng thêm được thực hiện đối với những trường hợp sau: Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng (tính vào điểm của nhóm tiêu chí thuộc Điểm b khoản 2 điều này); có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên; giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cao hơn so với quy định của hạng; giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trong cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức (không tính các cuộc thi do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Giáo dục tổ chức), giáo viên có học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế và giáo viên có học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế (tính vào điểm của nhóm tiêu chí thuộc Điểm c Khoản 2 điều này);

Điểm tăng thêm tính cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí do Hội đồng xét thăng hạng quy định nhưng không vượt quá 5,0 điểm. Đối với những tiêu chuẩn, tiêu chí có nhiều minh chứng để tính điểm tăng thêm thì chỉ tính điểm tăng thêm cho minh chứng có giá trị cao nhất. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm