rssheader

27/07/2021

Quy định bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên các cấp học

Hải Bình - 11/07/2021, 07:33 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT xem xét, ban hành hướng dẫn về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên chưa đạt chuẩn trong các cấp học mà hiện nay đã đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Sau khi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập (Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021).

Trường hợp giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định (đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 các Thông tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGĐĐT. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm