rssheader

24/09/2020

Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP Tam Điệp được bổ nhiệm đúng quy định

Chí Tín - 28/08/2020, 16:11 GMT+07 | Bạn đọc
Trụ sở UBND TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trụ sở UBND TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, trong báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP Tam Điệp ngày 28/7/2020. Phòng Nội vụ TP Tam Điệp cho biết, căn cứ QĐ 32/QĐ-SNV ngày 30/1/2008 của Sở Nội vụ Ninh Bình về việc tuyển dụng công chức. Ngày 19/2/2008 UBND T.X Tam Điệp (nay là TP Tam Điệp) ban hành QĐ 107/QĐ UBND về việc tiếp nhận và điều động ông Tạ Hùng Thành đến công tác tại phòng Quản lý đô thị thị xã kể từ ngày 15/2/2008.

Ngày 1/10/2014, ông Tạ Hùng Thành được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị T.X Tam Điệp.

Theo quy định tại QĐ 988/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã. Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Tạ Hùng Thành còn thiếu Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị và Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Tuy nhiên, ông Tạ Hùng Thành đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình. Đến tháng 9/2017 ông Tạ Hùng Thành đã hoàn thiện đủ các điều kiện.

Ngày 24/11/2017, UBND TP Tam Điệp ban hành QĐ 2481/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Tạ Hùng Thành giữ chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP Tam Điệp.

Theo quy định tại QĐ 961/QĐ-UB ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo có quy định về trình độ: Đủ các tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, cụ thể:

Tốt nghiệp Đại học trở lên; Trình độ Trung cấp Lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; Đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước, quản lý chuyên ngành;  Biết ít nhất một ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc) chứng chỉ từ trình độ B trở lên; Biết sử dụng máy vi tính (ít nhất phải soạn thảo đánh máy thành thạo các văn bản).

Đổi chiếu với quy định này, thì tại thời điểm được bổ nhiệm chức danh Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP Tam Điệp, ông Tạ Hùng Thành đã đảm bảo đủ các tiêu chuẩn.

Theo Phòng Nội vụ TP Tam Điệp, tính đến ngày 30/6/2020, ông Tạ Hùng Thành đã đủ các tiêu chuẩn gồm: Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Công trình Thủy lợi và ngành Luật Kinh tế; Thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng. Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp. Chứng nhận đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Tại thời điểm bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị ông Tạ Hùng Thành còn thiếu Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2017 ông Tạ Hùng Thành đã được cấp bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Căn cứ Mục 3.2 Kết luận số 48-KL TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị: Đối với những trường hợp cán bộ được quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, nhưng đến ngày 28/12/2017 (khi có Kết luận 43) đã hoàn thiện đầy đủ và được cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất đạo đức, uy tin tốt thì đề nghị cho giữ nguyên, không thu hồi quyết định" thì đến ngày 11/9/2017 việc bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị đối với ông Tạ Hùng Thành đã đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

“Tại thời điểm bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, ông Tạ Hùng Thành đã đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định” – kết luận của Phòng Nội vụ TP Tam Điệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm