rssheader

30/09/2020

Một thủ tục hành chính có cần thiết công bố hai lần?

Phạm Văn Chung - 06/08/2017, 19:19 GMT+07 | Bạn đọc
Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại cơ sở. Ảnh minh họa (theo Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ) Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại cơ sở. Ảnh minh họa (theo Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ)

Như vậy, trên cơ sở công bố của bộ, ngành thì địa phương lại phải tiếp tục công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành và của địa phương do bộ, ngành hoặc cơ quan có thẩm quyền của ở trung ương ban hành.

Từ đó, có thể thấy rằng một thủ tục hành chính nhưng phải qua 2 lần công bố, với trình tự, thủ tục giống y hệt nhau, chỉ khác là một lần do trung ương công bố, một lần do địa phương công bố.

Có thể nói việc công bố trùng lắp như vậy là không cần thiết và gây lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, nhất là lãng phí giấy tờ, hồ sơ. Ngoài ra, dù thủ tục hành chính giống nhau nhưng mỗi địa phương (cấp tỉnh) lại xây dựng bộ thủ tục hành chính một kiểu như khác nhau về hình thức, cách thức và thời gian công bố nên có thể gây khó khăn cho người dân khi tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, chính vì quy định địa phương phải công bố lại thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành mà nhiều thủ tục hành chính chậm được công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ kịp thời.

Lý do là sau khi bộ, ngành công bố thì địa phương lại phải tiến hành các bước, trình tự như rà soát, thống kê, kiểm soát, thẩm định… trước khi công bố nên thời gian kéo dài. Điều này vô tình biến công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa, giấy tờ thủ tục lại thêm… rườm rà, phức tạp

Theo chúng tôi, không nên quy định địa phương phải công bố lại thủ tục hành chính mà bộ, ngành trung ương ban hành và đã công bố. Các địa phương chỉ công bố những thủ tục hành chính do mình ban hành hoặc đối với các thủ tục hành chính có rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của trung ương.

Đối với các thủ tục hành chính do các bộ, ngành đã công bố và không có thay đổi gì thì địa phương chỉ tổ chức tuyên truyền, niêm yết công khai và hướng dẫn cụ thể để công dân, tổ chức thực hiện. Việc thực hiện các bước, quy trình, hồ sơ giấy tờ như thế sẽ thống nhất trên phạm vi cả nước.

Như vậy, vừa đỡ tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức của các cơ quan chuyên môn ở các địa phương, vừa tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng được tiếp cận với các thủ tục hành chính. Đặc biệt tinh giản được bộ máy, biên chế làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính khá cồng kềnh như hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm