rssheader

23/06/2021

Miễn học phí cho học sinh THCS, trẻ mầm non 5 tuổi theo lộ trình phù hợp

Hải Bình - 14/05/2021, 14:06 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 8/8/2018 thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập nhưng thực hiện theo lộ trình trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách Nhà nước. Trước mắt ưu tiên thực hiện chính sách trên với người học ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, Chính phủ giao cho Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến hết năm học 2020 - 2021 (do Nghị định số 86/2015/NĐ-CP chỉ có hiệu lực đến hết năm học 2020 - 2021).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 104/NQ-CP, Bộ GD&ĐT đã đề xuất vào dự thảo Nghị định mới lộ trình miễn học phí cụ thể như sau: học sinh THCS ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí kể từ năm học 2021 - 2022; trẻ em mầm non 5 tuổi ngoài đối tượng ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí kể từ năm học 2023 - 2024; học sinh THCS ngoài đối tượng ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí kể từ năm học 2025 - 2026.

Sau khi được Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định mới, chính sách miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và trẻ em mầm non 5 tuổi sẽ được thực hiện theo lộ trình hằng năm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm