Thực hiện miễn học phí quy định trong Luật theo lộ trình phù hợp

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị:
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Hướng sửa đổi là bổ sung đối tượng trẻ em hộ nghèo đi học nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục với chính sách hỗ trợ như trẻ em con hộ nghèo đang theo học mẫu giáo. Điều này nhằm khắc phục bất cập trong thực tế: Nếu một gia đình có 2 trẻ em thuộc hộ nghèo (1 trẻ học nhà trẻ, 1 trẻ học mẫu giáo) cùng một trường mầm non theo chính sách đang hưởng trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ, trẻ em nhà trẻ không được hỗ trợ.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo được miễn học phí; trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo được giảm 50% học phí. 

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định: Trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định. Triển khai Luật Giáo dục, theo lộ trình Nhà nước sẽ thực hiện chính sách miễn học phí từ trẻ em mầm non 5 tuổi đến học sinh trung học cơ sở.

Do chính sách miễn học phí cho trẻ em học nhà trẻ chưa được quy định trong Luật Giáo dục, đồng thời việc mở rộng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em hộ nghèo đi học nhà trẻ như chính sách hỗ trợ trẻ em con hộ nghèo đang theo học mẫu giáo sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước, nên chưa thể thực hiện được ngay chính sách này trong điều kiện ngân sách Nhà nước hiện còn khó khăn. 

Bộ GD&ĐT xin ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động để báo cáo Chính phủ về chính sách này và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước. 

Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

Dừng luân chuyển cán bộ

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết đã có chỉ đạo về những vấn đề liên quan đến dấu hiệu sai phạm của ông Phạm Mạnh Tuân