rssheader

18/01/2021

Khảo sát trước khi mở rộng đối tượng miễn học phí

Hải Bình - 03/12/2020, 15:49 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành chức năng nghiên cứu theo hướng miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho tất cả học sinh phổ thông là người DTTS ở vùng có điều kiện - kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn...

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, tại khoản 11 Điều 7 về đối tượng được miễn học phí quy định:

“Học sinh, sinh viên người DTTS rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Tại điểm c khoản 1 Điều 8 về đối tượng được giảm học phí 70% quy định: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người DTTS (không phải là DTTS rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Việc mở rộng đối tượng miễn học phí như kiến nghị của cử tri cần có khảo sát, đánh giá tác động cụ thể. Bộ GD&ĐT đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Tiếp thu ý kiến các cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định chính sách này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm