rssheader

30/11/2020

Hưởng trợ cấp lần đầu

GD&TĐ - 14/11/2019, 06:16 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 13/2/2013 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Trợ cấp này chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP đã được hợp nhất vào Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/2/2014 của Bộ GD&ĐT. Vì thế, các chế độ chính sách đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP sẽ được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT, trong đó có trợ cấp lần đầu.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu đúng bạn là giáo viên được điều động từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn để công tác thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Vì thế, nếu bạn chưa được hưởng trợ cấp này, bạn có thể kiến nghị với phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ để quyền lợi của mình được giải quyết chính đáng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm