rssheader

18/01/2021

Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cơ bản cho dạy và học lớp 1

Hải Bình - 19/09/2020, 08:49 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2019, còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia GD-ĐT (trong giai đoạn trước) được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ địa phương tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như:

Các tiểu dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu. Theo đó, tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, trong đó có hỗ trợ đầu tư trường, lớp học đạt chuẩn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

Dự án thành phần hỗ trợ tăng cường CSVC các cơ sở giáo dục để đạt chuẩn theo 2/19 tiêu chí nông thôn mới: Tiêu chí số 5 về trường đạt chuẩn CSVC và tiêu chí số 14 về phổ cập giáo dục, trong đó có giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

Để hỗ trợ địa phương khó khăn tăng cường CSVC, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại  vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án bảo đảm CSVC cho giáo dục mầm non, phổ thông... Các chương trình, đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương khó khăn. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để địa phương huy động nguồn lực bảo đảm CSVC trường, lớp học. Bộ GD&ĐT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án nêu trên tại địa phương, bảo đảm các cấp chính quyền dành kinh phí thỏa đáng để đầu tư cho giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Văn bản số 1428/BGD&ĐT- CSVCTBTH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường CSVC cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó có nội dung về ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, cụ thể như:

Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư CSVC cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020), chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục (Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017 - 2025) và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

Khuyến khích, huy động các nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư CSVC cho giáo dục.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ CSVC và phân bổ, bố trí kinh phí cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm