rssheader

20/01/2021

Chính sách ưu đãi với nhân viên hành chính trường phổ thông dân tộc nội trú

Hải Bình - 09/01/2021, 12:43 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Mức thu nhập của đội ngũ nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, áp lực công việc cao nhưng chưa có chính sách ưu tiên để khích lệ nhân viên an tâm công tác. Đề nghị quan tâm, xem xét có thêm chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên này.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nhân viên trong các trường phổ thông dân tộc nội trú đang hưởng chế độ, chính sách như nhân viên trong các cơ sở giáo dục khác: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương; Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về phụ cấp trách nhiệm  với nhân viên kế toán; Công văn số 9552/BGDĐT-TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành (trong đó có đội ngũ nhân viên trường học) và đề xuất chế độ tiền lương mới theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, bảo đảm lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng, đồng thời đề xuất có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm