rssheader

20/01/2021

Chia sẻ khó khăn với người học khi ứng phó dịch Covid-19

Hải Bình - 09/01/2021, 19:19 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý I/2020 về việc kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục để bình ổn mặt bằng giá thị trường, giảm khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân, ngày 11/5/2020, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 1629/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 - 2020 phải bảo đảm nguyên tắc sau:

Về cơ chế thu học phí thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 -2021. Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục cần căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Với các cơ sở giáo dục công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm