rssheader

25/09/2020

Chế độ ưu đãi dạy trẻ hòa nhập

02/01/2020, 08:49 GMT+07 | Bạn đọc
Chế độ ưu đãi dạy trẻ hòa nhập

* Trả lời: Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được viện dẫn một số văn bản quy phạm pháp luật để bạn tham khảo và đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình.

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật” có nêu: Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể như sau: Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật bằng tiền lương 1 giờ dạy của giáo viên nhân với 0,2 và nhân với tổng số giờ ,thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật. Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 29 Luật Người khuyết tật quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Theo Điều 12 Thông tư số: 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 của Bộ GD&ĐT “Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật” có nêu: Ngoài các quyền theo quy định đối với nhà giáo, giáo viên, giảng viên tham gia giáo dục hòa nhập được hưởng các quyền sau đây: Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về giáo dục hòa nhập; Được tham quan, học tập kinh nghiệm về giáo dục hòa nhập; Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong giáo dục hòa nhập; Được hưởng các chính sách ưu đãi trong giáo dục hòa nhập theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm