rssheader

24/09/2020

Chế độ giảm định mức giờ dạy

GD&TĐ - 22/08/2020, 10:34 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Trong thư bạn không nêu rõ bạn đang là giáo viên mầm non hay giáo viên phổ thông; do đó chúng tôi xin được viện dẫn các quy định hiện hành để bạn tham khảo và đối chiếu với trường hợp của mình.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, có nêu: Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một
năm học).

Đối với giáo viên trường mầm non, giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 6 giờ dạy trong một tuần (quy ra 210 giờ dạy trong một năm học).

Về phụ cấp tổ trưởng tổ chuyên môn, bạn có thể nghiên cứu Thông tư số: 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 8/12/2005 “Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập” để đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm