rssheader

05/12/2020

Chế độ công tác vùng đặc biệt khó khăn

GD&TĐ - 11/12/2019, 14:41 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019. Theo Điều 2 của Nghị định trên quy định: Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Tại Điều 6 Nghị định trên có nêu: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện KTXH ĐBKK được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm