rssheader

26/01/2021

Chế độ chuyển vùng

05/01/2020, 09:54 GMT+07 | Bạn đọc
Chế độ chuyển vùng

* Trả lời: Theo thư bạn viết , chúng tôi hiểu bạn đang quan tâm đến trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Với những mốc thời gian bạn cung cấp thì trường hợp của bạn vẫn thuộc đối tượng áp dung theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Cụ thể, theo Điều 8 Nghị định này quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới ba tháng thì không tính; Từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; Từ trên sáu tháng đến mười hai tháng thì được tính bằng một năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn chưa đủ 10 năm trở lên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên khi chuyển đến vùng thuận lợi bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm