rssheader

17/05/2021

Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

27/02/2020, 06:32 GMT+07 | Bạn đọc
Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

* Trả lời: Nội dung bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điều 13 Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định: Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

* Tính theo tháng: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính;

Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

* Tính theo năm: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;

Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Email: bandocgdtd@gmail.com
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm