rssheader

20/01/2021

Trường học hạnh phúc: Tiêu chí cốt lõi là không có vi phạm đạo đức nhà giáo

Hải Bình - 28/05/2019, 14:04 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đây là một nội dung trong văn bản triển khai khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo của Sở GD&ĐT Cao Bằng.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài trường học, lớp học; các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục; về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", trong đó có đổi mới và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên, nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, khoa/phòng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo và nghiệp vụ sư phạm; về các tình huống ứng xử sư phạm trong - ngoài nhà trường; quán triệt thực hiện các văn bản quy định mới liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn hằng tuần, sinh hoạt công đoàn đầu năm học và hàng tháng.

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm, xây dựng cẩm nang "Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường" để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm.

Các địa phương, đơn vị có thể mời chuyên gia tư vấn để tập huấn/trao đổi với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên về các tình huống ứng xử sư phạm; đồng thời nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm pháp luật của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi "Thầy cô trong mắt em", nhằm tạo động lực phấn đấu, rèn luyện cho giáo viên, giáo dục lòng yêu nghề, tạo cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc, trong ứng xử với tác phong chuẩn mực sư phạm.

Phát hiện, tuyên truyền rộng rãi trên các phương thông tin đại chúng ở trung ương và đại phương, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; tôn vinh tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng và xã hội…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm