rssheader

14/05/2021

Quảng Ngãi: Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Lập Phương - 14/02/2019, 14:44 GMT+07 | Giáo dục
Quảng Ngãi: Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng nhà trường, giám đốc các trung tâm tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành;

Không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo Điều 5 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Sở GD&ĐT sẽ có kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra các đơn vị và xử lý các hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm