rssheader

25/10/2020

Nhiều đổi mới hoạt động GD Tin học bậc Tiểu học từ năm học 2019-2020

Đức Trí - 23/08/2019, 19:47 GMT+07 | Giáo dục
Tăng cường hoạt động giáo dục tin học bậc Tiểu học trong năm học 2019 - 2020. Tăng cường hoạt động giáo dục tin học bậc Tiểu học trong năm học 2019 - 2020.

Theo đó, từ năm học 2019 – 2020 tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn ở các trường TH tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng số lượng trường lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học. Nội dung dạy học thực hiện theo CTGDPT 2006, với thời lượng 70 tiết/lớp/năm.

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện CTGDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS”…

Lựa chọn sử dụng tài liệu đã được Bộ GD&ĐT thẩm định và cho phép sử dụng trong dạy học môn Tin học ở cấp TH.

Việc tổ chức dạy học Tin học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo CTGDPT 2018 với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học, từ năm học 2022 – 2023.

Tăng cường các hoạt động học Tin học cho HS Tiểu học. 

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo mỗi trường có ít nhất 1 máy tính với số lượng máy tính đảm bảo không quá 3 học sinh một máy trong mỗi tiết học tại phòng máy.

Phát triển đội ngũ GV đủ về số lượng, đảm bảo được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT, từng bước được chuẩn hóa. Có giải pháp phù hợp đảm bảo HS ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học.

Cùng với việc tổ chức tốt dạy học Tin học cho HS lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo quy định trong chương trình, các địa phương cần có giải pháp phù hợp tăng cường cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học cho HS cấp TH nhằm giúp HS lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu phát hiện và bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính cho học sinh.

Phát triển đội ngũ GV Tin học đủ về chất lượng, đảm bảo về số lượng 

Nội dung hoạt động giáo dục tin học được thiết kế theo các chuyên đề phù hợp với năng lực, tâm sinh lí lứa tuổi HS; tổ chức với hình thức các câu lạc bộ tạo điều kiện cho HS được vận dụng, rèn luyện kiến thức, kĩ năng tin học hỗ trợ cho học tập, cùng với các môn học khác thực hiện giáo dục STEM.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo nguyên tắc tự nguyện đồng thuận của HS và cha mẹ HS. Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn nhân lực để tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục tin học đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính.

Trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, Sở GD&ĐT tham mưu với UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất (phòng máy tính, máy chiếu…) và tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ GV tin học đáp ứng đổi mới hai mục tiêu: tăng số lượng trường lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo CT GDPT 2006…
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm