rssheader

17/05/2021

Nghiêm cấm yêu cầu giáo viên thêm hồ sơ, sổ sách ngoài quy định

Lập Phương - 01/02/2019, 14:59 GMT+07 | Giáo dục
Nghiêm cấm yêu cầu giáo viên thêm hồ sơ, sổ sách ngoài quy định

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường phải rà soát hệ thống hồ sơ, sổ sách của các nhà trường, các tổ chuyên môn, của giáo viên, tiến hành tinh giảm theo hướng tinh gọn, tích hợp các nội dung trùng lặp trong các loại hồ sơ sổ sách; có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở các nhà trường.

Nghiêm cấm việc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài Quy định, Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành.

Các cơ quan quản lý giáo dục không được chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành tới các nhà trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu quản lý chuyên môn của nhà trường và của giáo viên.

Đặc biêt, Sở GD&ĐT gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này. Nếu để xảy ra tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường thì thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm và tùy theo tính chất, mức độ có các hình thức xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Thanh tra Sở sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, tư vấn cho các đơn vị, nhà trường trong việc tinh gọn hệ thống hồ sơ, sổ sách và sẽ xử lí nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm