rssheader

26/01/2021

Mỗi cơ sở giáo dục xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng

Hải Bình - 28/04/2019, 11:22 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa (thoidai.com.vn) Ảnh minh họa (thoidai.com.vn)

Trong đó yêu cầu các phòng GD&ĐT tổ chức quán triệt nội dung Thông tư 06 đến tận cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Thông tư 06.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử riêng một cách cụ thể, rõ ràng, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDNN-GDTX, sở GD&ĐT yêu cầu phổ biến nội dung Thông tư 06 đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; đồng thời, thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phổ biến đến cha mẹ học sinh toàn trường biết và thực hiện.

Căn cứ các quy định tại Thông tư 06, mỗi cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử riêng một cách cụ thể, tường minh, hiệu quả. Trên cơ sở quy định chung, hướng dẫn cho học sinh tổ chức thảo luận, phát huy dân chủ, xây dựng bộ quy tắc ứng xử của từng lớp phù hợp với các quy định của pháp luật và thuần phong, mỹ tục của địa phương.

Công khai bộ quy tắc ứng xử trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bảng tin của đơn vị; đồng thời, tùy theo từng đối tượng, trích quy tắc ứng xử để niêm yết tại các vị trí thích hợp như lớp học, phòng tổ chuyên môn, phòng hội đồng, phòng tiếp dân,... để mọi người dễ đọc, dễ thực hiện; tuyên truyền, quán triệt nội dung bộ quy tắc ứng xử trong các tiết chào cờ, họp cơ quan, hội nghị, chuyên đề…

Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn minh, phòng, chống bạo lực học đường; tôn vinh, lan tỏa nếp sống đẹp, ứng xử có văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Vào đầu năm học, tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về Quy tắc ứng xử của đơn vị. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt bộ quy tắc. Hằng năm, tổ chức đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện bộ quy tắc của đơn vị với cấp quản lý trực tiếp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm