rssheader

18/09/2021

Bộ GD&ĐT công bố các chương trình đào tạo được kiểm định

Hải Bình - 18/02/2021, 11:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Danh sách có 330 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 223 chương trình được đánh giá ngoài;

147 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước;

195 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài

Số lượng các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước cụ thể như sau:

TT

Tên tổ chức KĐCLGD

CTĐT

 

Đánh giá ngoài

Công nhận

 
 

1

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA)

75

75

 

2

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA)

38

38

 

3

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C)

47

21

 

4

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD)

17

3

 

5

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU-CEA)

46

10

 

 

Tổng

223

147

 

Xem chi tiết danh sách các chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm