rssheader

21/10/2020

Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK mới

Lê Đăng - 09/08/2019, 11:42 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/nguồn internet Ảnh minh họa/nguồn internet

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn cho biết: Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các điểm trường, quy mô lớp học cho phù hợp, đảm bảo đủ sĩ số HS trên lớp theo các cấp học, bậc học, năm học 2019-2019, toàn tỉnh có 318 trường mầm non, phổ thông, trong đó, mầm non 123 trường, tiểu học 79 trường, 101 trường THCS và 15 trường THPT; 9 trung tâm GDTX _GDNN. So với năm học 2017-2018, các trường mầm non, phổ thông giảm 6 trường công lập, tăng 1 trường tư thục, giảm 42 điểm trường.

Để chuẩn bị điều kiện và đội ngũ cho năm học mới 2018 -2019, Sở đã thực hiện rà soát, điều chuyển GV các trường học để cân đối lại đội ngũ GV, khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu GV trước khi vào năm học mới, hướng dẫn các đơn vị hợp đồng GV theo quy định.

Ảnh minh họa/nguồn internet 

Lựa chọn bồi dưỡng GV phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV để thực hiện bồi dưỡng GV, CBQLGD thực hiện CT, SGK GDPT mới. Cụ thể năm 2018 -2019, Sở đã tổ chức biên soạn mới tài liệu bồi dưỡng GV đối với môn Toán và Tiếng Việt và nghiệp vụ sư phạm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong cuốn tài liệu bồi dưỡng GV và nghiệp vụ SP đối với GV THCS do Hội đồng bộ môn cấp THPT biên soạn.

Đồng thời, xây dựng nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đối với GV THCS; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên GV các cấp học; phối hợp với TTGDTX huyện Bạch Thông, Pắc Nặm, Ba Bể tổ chức 3 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2019 cho 125 học viên theo kế hoạch tăng cường đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, HS tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025”…. 

Năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, khắc phục tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD&ĐT mà xã hội quan tâm, xây dựng môi trường GD lành mạnh. Đẩy mạnh công tác quản lý đối với giáo dục mầm non.

Với GDPT tiếp tục nâng cao chất lượng GD toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, SGK mới, nhất là đối với lớp 1; tăng quyền tự chủ đối với các cơ sở GD phổ thông…Tập trung nâng cao hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng, TTNN-GDTX cấp huyện, Trung tâm GDTX-GDHN tỉnh….Tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm