Đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình giảng dạy

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình giảng dạy

(GD&TĐ) - Trong hai ngày 22 - 23/8, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề giáo dục “Chủ quyền biển đảo trong chương trình lịch sử địa phương Khánh Hòa” cho giáo viên môn Lịch sử để vận dụng trong giảng dạy năm học 2013 - 2014.

Lớp tập huấn với sự tham gia của 230 cán bộ, giáo viên môn lịch sử trong tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Lớp tập huấn với sự tham gia của 230 cán bộ, giáo viên môn lịch sử trong tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được phổ biến những nét chính về địa lý, tài nguyên biển, đảo; lịch sử chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa; sự phát triển KT - XH của huyện đảo Trường Sa hiện nay; những nội dung chủ quyền biển đảo trong chương trình Lịch sử địa phương.

Năm học 2012 - 2013, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã triển khai nội dung ngoại khóa về lịch sử địa phương Khánh Hòa với chủ đề: Chủ quyền biển đảo quê hương cho hai cấp học THCS và THPT. Trên kết quả đạt được của công tác giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường phổ thông của những năm học trước, năm học 2013 - 2014 Sở tiếp tục triển khai tập huấn chuyên đề Giáo dục chủ quyền biển đảo trong chương trình lịch sử địa phương Khánh Hòa cho tất cả giáo viên giảng dạy môn lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học tới, Khánh Hòa sẽ cấp kinh phí để in 70 nghìn cuốn sách về lịch sử, địa lý địa phương mang nội dung chủ quyền biển đảo, trong đó nhấn mạnh về Hoàng Sa, Trường Sa để tất cả học sinh đều được tiếp cận, sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Ngành Giáo dục Khánh Hòa xác định, trong năm học 2013 - 2014 việc giảng dạy về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là nhiệm vụ trọng tâm trong môn học địa phương. Dạy chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để học sinh có thêm kiến thức về biển đảo. Qua đó, giúp học sinh sống có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

L.A