Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Dự thi tuyển dụng viên chức vào trường tiểu học

GD&TĐ - 27/12/2019, 13:24 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

* Trả lời: Theo Điều 20, 21 Luật Viên chức quy định: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyên tắc tuyển dụng bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

Điều 36 Điều lệ Trường tiểu học quy định: Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Năng lực giáo dục của giáo viên tiểu học được đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được tạo điều kiện để phát huy tác dụng trong giảng dạy và giáo dục.

Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ đào tạo để bố trí công việc phù hợp. Luật Giáo dục hiện hành quy định: Trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết; nếu bạn muốn thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học ít nhất phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của đơn vị tuyển dụng. Ngoài ra, về trình độ, giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm chuyên về giáo viên tiểu học.

Tới đây, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực (1/7/2020) thì trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học phải là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm