Điện Biên: Chuyển giao hồ sơ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND khóa XV

GD&TĐ - Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã tiến hành chuyển giao hồ sơ của 10 ứng cử Đại biểu Quốc hội và 95 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ông Lê Thành Đô (bên trái) - Chủ tich UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên chuyển giao hồ sơ các ứng cử viên ĐBQH và HĐND cho Ủy ban MTTQ Điện Biên
Ông Lê Thành Đô (bên trái) - Chủ tich UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên chuyển giao hồ sơ các ứng cử viên ĐBQH và HĐND cho Ủy ban MTTQ Điện Biên

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, tính đến 17 giờ ngày 14/3, đơn vị này đã tiếp nhận đủ 10 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 95 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Điện Biên không có hồ sơ tự ứng cử.

Ở đợt bầu cử này, tỉnh Điện Biên được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 đại biểu làm việc tại Trung ương và 4 đại biểu là người địa phương. Số người giới thiệu tham gia ứng cử là 12, trong đó Trung ương giới thiệu 2 người, địa phương giới thiệu 10 người.

Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu có 9 người dân tộc thiểu số ứng cử; 6 người ứng cử là nữ giới và 5 người ngoài Đảng.

Ông Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên khẳng định: Đối chiếu với các quy định của pháp luật về bầu cử hiện hành và cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XV, 100% hồ sơ ứng cử được tiếp nhận đảm bảo theo quy định.

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên đã chuyển giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.