Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của Trường Đại học Cửu Long

GD&TĐ -  Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của Trường đại học Cửu Long
Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của Trường Đại học Cửu Long

Xem chi tiết tại đây TẠI ĐÂY 

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.