Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và đổi mới, sáng tạo trong ngành GD&ĐT

B.Q.Khiêm - 17/11/2018, 11:00 GMT+7 | Giáo dục
Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Phong trào thi đua được toàn ngành từ cơ quan quản lý nhà nước (Sở, Phòng GD&ĐT) đến các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong thực hiện, nhiều tập thể và cá nhân có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả góp phần nhất định vào kết quả chung của toàn ngành.

Phong trào thi đua trong ngành được phát động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từng năm học, được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cá nhân, tạo điều kiện cho đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành tham gia.

Việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc lập được thành tích đột xuất...

Năm học 2016 - 2017, Đồng Tháp có 73,58% cơ sở giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 25,99% đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 79,85% cán bộ, giáo viên, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 12,03% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Năm học 2017 - 2018 tỉnh có 75,91% cơ sở giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 21,17% đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 80,59% cán bộ, giáo viên, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 11,88% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Hàng năm, có 40 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 4 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Trong 2 năm học, có 71 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 1.728 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GDĐT; trên 100 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Từ nay đến năm 2020, ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về GD&ĐT của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm