Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Nhiệm kỳ tới, CĐNGD Quảng Bình tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tổ chức công đoàn vững mạnh.
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình

Trong 2 ngày 17 và 18/5, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐNGD) Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thể hiện kỳ vọng, ý chí quyết tâm lớn của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn ngành GD&ĐT; đánh dấu sự phát triển của phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành giáo dục Quảng Bình.

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình với chủ đề: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. ảnh 1
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình với chủ đề: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.
Các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn ngành Giáo dục. ảnh 2
Các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn ngành Giáo dục.
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội. ảnh 3

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐNGD Quảng Bình đã quan tâm chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp bám sát chủ đề, nhiệm vụ mỗi năm học, đồng hành cùng chuyên môn, đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Công đoàn giáo dục các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ĐVNLĐ; giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho nhà giáo và lao động. Chủ động cùng chuyên môn tham gia công tác quản lý, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh dân chủ hóa ở cơ sở.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Đại hội. ảnh 4
Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Đại hội.

Vận động đoàn viên công đoàn, nhà giáo và lao động trong ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội. ảnh 5
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, CĐNGD cũng nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua: Việc đổi mới công tác chỉ đạo và điều hành của CĐGD các cấp vẫn còn chậm; nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu; hoạt động công đoàn ở một số trường học, đơn vị giáo dục chưa thực sự bám sát chức năng nhiệm vụ...

Trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu về thực hiện đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình giáo dục phổ thông; giảm biên chế, cơ cấu lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập… là những thách thức không nhỏ đối với tổ chức và người lao động.

Tình hình trên đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn, đòi hỏi công đoàn giáo dục các cấp phải xác định được mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đơn vị trình bày tham luận tại đại hội Công đoàn. ảnh 6

Các đơn vị trình bày tham luận tại đại hội Công đoàn.

Để thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đại hội tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và hai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”, “phong trào dạy giúp nhau đi học”, “phụ đạo học sinh yếu kém” không thu tiền; phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”,...

Công đoàn ngành đề ra khẩu hiệu hành động: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển; vì quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, vì tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Công đoàn ngành Giáo dục đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn; đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, nề nếp, kỷ cương, đạo đức nhà giáo; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, công đoàn giáo dục các cấp phải tranh thủ mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ nhà giáo và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 người. ảnh 7

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 người.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục các cấp đã bám sát chỉ đạo, triển khai đầy đủ toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác công đoàn, có những bước đi vững chắc, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động như huy động các nguồn lực để xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, công trình nước sạch, nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ khắc phục bão lụt, thăm hỏi nhà giáo, người lao động khi bị tai nạn, rủi ro, ốm đau, hoạn nạn...

Công đoàn Giáo dục tỉnh liên tục 5 năm trong nhiệm kỳ được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt nam tặng Cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu khác.

Qua kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở tại các trường học và cơ sở giáo dục đã thể hiện được vai trò của mình, đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu công tác; làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; động viên, tạo điều kiện để nhà giáo tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, giám sát xây dựng môi trường làm việc; tạo không khí tin cậy, hiểu biết trong các cơ sở giáo dục.

Qua đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình mong muốn, thời gian tới Công đoàn Giáo dục tỉnh, cũng như Công đoàn cơ sở tại mỗi trường học và cơ sở giáo dục thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Đại hội hôm nay “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển; vì quyền lợi ích, hợp pháp của nhà giáo, người lao động, vì tổ chức công đoàn vững mạnh”. Công đoàn các cấp, với chương trình hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết của Đại hội.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.
ThS Nguyễn Hoài Phong giới thiệu đồng hồ nước thông minh.

Hệ thống đo lường nước thông minh

GD&TĐ - Hệ thống đo lường nước thông minh là giải pháp cải tiến công nghệ do các nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát triển.
Nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt và TS Lê Kiều Hiệp giảng viên hướng dẫn, nhận phần thưởng cho đề tài nghiên cứu. Ảnh: TG

Sinh viên Bách khoa lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Bằng kiến thức đa ngành cùng cách tiếp cận mới, các nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã hướng đến bảo vệ môi trường.