Công bố nhiều tư liệu mới nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Tại không gian trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã giới thiệu hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự về Bác...

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vào ngày 18/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức giới thiệu trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại không gian trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã giới thiệu hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần.

Trong đó, phần 1 của trưng bày có chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực", giới thiệu 170 bức ảnh tư liệu quý, làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 2 với chủ đề "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giới thiệu hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự giới thiệu những hình thức tuyên truyền phát huy tác dụng của Khu di tích cùng các bộ, ban, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW.

Phần 3 với chủ đề "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh", giới thiệu 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài…

Có thể nói, tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam không phải ngẫu nhiên mà có được. Tinh thần ấy được hun đúc và rèn luyện trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta mà người thắp nên ngọn lửa đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch thêm một lần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.

Dưới đây là một số hình ảnh tại trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

Công bố nhiều tư liệu mới nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Công bố nhiều tư liệu mới nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2
Một số hình ảnh tại không gian trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Một số hình ảnh tại không gian trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ